Vamos 2 - versjon2

Capítulo 19: La vieja España

19 åpning

I kapittel 19 skal vi tilbake til Kristoffer Columbus og oppdagelsen av Amerika. Dette kan du lese om i teksten El descubrimiento y la conquista de América. I teksten España tenía la vaca… kan du lese om spansk storhetstid som kolonimakt, og om hvordan det etter hvert gikk nedover med koloninasjonen Spania. I teksten España pierde sus colonias lærer du om frigjøringskrigene og de latinamerikanske kolonienes løsrivelse fra Spania.

Grammatikktema er:

  • Forskjell i bruk av indefinido og imperfecto
  • Peteritum konjunktiv
  • Betingelsessetninger med preteritum konjunktiv
Cappelen Damm