Vamos 2 - versjon2

Capítulo 17: América Latina ayer y hoy

17 åpning

I kapittel 17 lærer du om Latin-Amerikas historie. I teksten Imágenes de un siglo er Clara, Ernesto og Soledad på en utstilling i Casa de las Américas i La Habana. Her ser de en fotomontasje som tar for seg viktige øyeblikk i nyere latinamerikanske historie. Det er ikke alt de tre ungdommene er enige om og de diskuterer ivrig underveis. Men alle tre legger merke til en mann som følger med på alt de sier og gjør og som stadig tar notater…

På side 226 kan du lese noen punkter som oppsummerer tendensene i nyere latinamerikansk historie. Etter å ha arbeidet med kapittel 17 skal du kunne fortelle om viktige historiske hendelser og personer.

Grammatikktema er:

  • Repetisjon konjunktiv presens
  • Konjunktiv preteritum
  • Indikativ / Konjunktiv etter verbet decir
  • Imágenes de un siglo 3:59
  • Notas del señor misterioso 0:44
  • Algunos rasgos generales de la historia contemporánea del continente latinoamericano 1:05
Cappelen Damm