Vamos 2 - versjon2

Capítulo 15: Personajes famosos

15 åpning

I teksten Personajes latinoamericanos importantes diskuterer Marcelo og kollegaene hans i avisen El Mercurio hvilken latinamerikansk person som er den viktigste. Det nevnes mange navn på kjente personligheter, alt fra forfattere til politikere til fotballspillere. På side 196 og 197 kan du lese om to latinamerikanere som er svært kjente på hver sin måte.

Grammatikktema er:

 • Konjunktiv i helsetninger:
  • Konjunktiv i helsetninger som uttrykker ønske
  • Konjunktiv i setninger med forbud
  • Konjunktiv i setninger med ustedes og påbud
  • Konjunktiv i helsetninger som uttrykker tvil
 • Konjunktiv i leddsetninger:
  • Konjunktiv i at-setninger
  • Konjunktiv i relativsetninger
  • Konjunktiv i adverbielle leddsetninger
Cappelen Damm