Vamos 2 - versjon2

Capítulo 14: La música de fusión

12

Kapittel 14 består av tekstene La música de Clara, La música de fusión caribeña og La música de fusión. La música de Clara er en samtale mellom Clara og vennene der de snakker om ulike musikkstiler og diskuterer hvilken konsert de skal gå på. På side 182 og 183 og på lenkene nedenfor kan du lese mer om La música de fusión.

Grammatikktema er:

  • Subjunksjoner
  • Konjunktiv i adverbielle setninger som uttrykker
    • Framtid
    • Hensikt
    • Innrømmelse

 

Cappelen Damm