Vamos 2 - versjon2

Capítulo 10: Hispanos en Estados Unidos

Kapittel 10

I USA bor det over 50 millioner mennesker med spansk som morsmål. Dette utgjør om lag 16 % av den amerikanske befolkningen.  De fleste av disse er fra Mexico. I teksten Testimonio de un hispano forteller Antonio om hvordan det var å flytte fra en meksikansk landsby til storbyen Los Angeles. Nå er han godt integrert i det amerikanske samfunnet, snakker flytende engelsk og studerer medisin.

I kapittel 10 introduseres verbformen pluskvamperfektum.

Cappelen Damm