Vamos 2 - versjon2

Capítulo 8: Inmigrantes y emigrantes

Kapittel 8

Kapittel 8 handler om innvandring til og utvandring fra Spania. I teksten Planes de futuro snakker guttene i Paranoia om situasjonen i Spania med høy arbeidsledighet, spesielt blant unge mennesker. De vurderer å gjøre som mange andre; å forlate Spania og søke lykken i et annet land. Teksten Correo de Nazim er en e-post Nazim sender til fetteren sin Rachid der han inviterer Rachid til Norge. I teksten Planes para el fin de semana diskuterer to ecuatorianske innvandrere i Spania hva de skal finne på i helgen.

I kapittel 8 skal du jobbe med framtidsformen kondisjonalis.

Cappelen Damm