Vamos 2 - versjon2

Capítulo 7: Noruegos en España

Kapittel 7

Kapittel 7 består av tre tekster. Teksten Eva prepara un proyecto er en dialog mellom Eva og Patricia der Eva forteller at hun skal skrive en artikkel om nordmenn som bor i Spania. I teksten Dos entrevistas en Alfas del Pi kan du lese intervjuene Eva gjorde med nordmennene hun møtte på Costa Blanca. Teksten El tiempo er en værmelding for Costa Blanca.

I kapittel 7 skal du jobbe med verbformen presens futurum.

Grammatikktema er:

  • Presens futurum
  • Futurum ved formodning
Cappelen Damm