Vamos 2 - versjon2

Capítulo 2: Un viaje por Chile

kapittel 2

Marcelo har fått seg jobb i avisen El Mercurio og i kapittel 2 reiser han rundt i Chile og twitrer om alt han opplever. I kapittel 2 vil du få mye informasjon om Chile, både om landets historie og kultur. Du skal også repetere perfektum slik at du kan snakke om ting du har gjort.

Grammatikktemaer for kapittel 2 er:

 • presens perfektum
 • presens perfektum og plassering av pronomen
 • perfektum på norsk, men ikke på spansk. Uttrykkene:
  • acabar de + infinitiv
  • llevar + tidsuttrykk
  • llevar + tidsuttrykk + gerundium
  • desde hace + tidsuttrykk + presens
  • hace + tidsuttrykk + que + presens
Cappelen Damm