Vamos 2 - versjon2

Capítulo 1: Reencuentro con Marcelo, Eva, Javier y Clara

kapittel 1

I kapittel 1 møter du igjen de fire hovedpersonene fra forrige bok; Marcelo fra Chile, norske Eva som nå bor i Salamanca, Javier fra Barcelona og Clara fra Cuba. Kapitlet består av en tekst om hver av disse fire ungdommene og i hver av tekstene repeteres viktig grammatikk.

Grammatikktemaer for kapittel 1 er:

  • verb med diftongering
  • verb med vokalskifte
  • refleksive verb
  • hay / estar / ser
  • verbet gustar
  • tener que + infinitiv
  • framtid: ir + a + infinitiv
  • gerundium

 

Cappelen Damm