Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
Vamos 2 - versjon2

Lyd til alle kapitler

Cappelen Damm